MAU BAN GHE AN TAN CO DIEN LOUIS PARIS PHAP, HIEN DAI, DO GO, SAN XUAT NOI THAT GO, , XAY NHA DEP GIA RE 2017, THIET KE THI CONG NHA DEP XU HUONG MOI NHAT 2017, MAU NHA DEP NAM DINH DAU, HCM, QUAN 9,QUAN2, GO VAP, BINH THANH, TAN BINH, DONG NAI, BINH DUONG, QUAN 1, QUAN 3, QUAN 6, QUAN , QUAN 10, QUAN 11, QUAN BINH CHANH, QUAN 4, QUAN 7, QUAN 8, NHA DEP  
Siêu thị đồ gỗ & trang trí nội thất
Share |

BÀN GHẾ ĂN TÂN CỔ ĐIỂN LOUIS PHÁP

BÀN GHẾ ĂN TÂN CỔ ĐIỂN LOUIS PHÁP


1. BÀN GHẾ ĂN MẪU 1


Thiết kế: theo yêu cầu hoặc gọi điện để được tư vấn

Chất liệu: theo yêu cầu khách hàng

Kích thước: theo yêu cầu khách hàng

Hoàn thiện sơn, bọc: theo yêu cầu khách hàng

Giá: Liên hệ


2. BÀN GHẾ ĂN MẪU 2Thiết kế:  theo yêu cầu hoặc gọi điện để được tư vấn

Chất liệu: theo yêu cầu khách hàng

Kích thước: theo yêu cầu khách hàng

Hoàn thiện sơn, bọc: theo yêu cầu khách hàng

Giá: Liên hệ


3. BÀN GHẾ ĂN MẪU 3

Thiết kế: theo yêu cầu hoặc gọi điện để được tư vấn

Chất liệu: theo yêu cầu khách hàng

Kích thước: theo yêu cầu khách hàng

Hoàn thiện sơn, bọc: theo yêu cầu khách hàng

Giá: Liên hệ


           4. BÀN GHẾ ĂN MẪU 4

 


            Thiết kế:  theo yêu cầu hoặc gọi điện để được tư vấn

            Chất liệu: theo yêu cầu khách hàng

            Kích thước: theo yêu cầu khách hàng

            Hoàn thiện sơn, bọc: theo yêu cầu khách hàng

            Giá: Liên hệ


           5. BÀN GHẾ ĂN MẪU 5
 

            Thiết kế:  theo yêu cầu hoặc gọi điện để được tư vấn

            Chất liệu: theo yêu cầu khách hàng

            Kích thước: theo yêu cầu khách hàng

            Hoàn thiện sơn, bọc: theo yêu cầu khách hàng

            Giá: Liên hệ


            6. BÀN GHẾ ĂN MẪU 6

 


            Thiết kế:  theo yêu cầu hoặc gọi điện để được tư vấn

            Chất liệu: theo yêu cầu khách hàng

            Kích thước: theo yêu cầu khách hàng

            Hoàn thiện sơn, bọc: theo yêu cầu khách hàng

            Giá: Liên hệ
Các tin khác: